Produkter & Tjenester

Vi utfører alt innen skogsdrift;
Sluttavvirkning, tynning, rydding, planting, markberedning og rydding av tomter.

Graving
Veivedlikehold, tomter, planering, markberedning, traktorveier, oppussing av kjøreskader, osv.

Maskintransport
Vi tar leietransport av skogsmaskiner, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, osv.

Manuelt skogsarbeid
Rydding, avstandsregulering, planting.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graving av Hyttetomt for Lars Kragnes
Graving av Hyttetomt for Lars Kragnes