Produkter & Tjenester

Vi utfører alt innen skogsdrift;
Sluttavvirkning, tynning, rydding, planting, markberedning og rydding av tomter.

Graving

Veivedlikehold, tomter, planering, markberedning, traktorveier, oppussing av kjøreskader, osv.

Maskintransport

Vi tar leietransport av skogsmaskiner, anleggsmaskiner, landbruksmaskiner, osv.

Manuelt skogsarbeid

Rydding, avstandsregulering, planting.