Ansatte

Bjørn Olav Nyhus

har fagbrev som skogsmaskinfører har drevet siden 1983 i skogen.

Kjører for det meste hogstmaskin/maskintransport/gravemaskin og planlegger drifter.

Anders Tutanrud

har fagbrev som skogsmaskinfører har drevet i skogen siden 1989 og har vært med i dette firmaet siden 1996.
Har siden 2001 kjørt hogstmaskin. Kjører i dag en John Deere 1270E.

Sigmund Berger

har fagbrev som skogsmaskinfører og har lang erfaring i bransjen.
Han kjører for det meste trekkvogn og graver.

Knut Strømsodd har 30 års Erfaring fra bransjen , kjører i dag lastbærer for oss ( John Deere 1510E )